Menu
نویسنده مطلب : لیلا رضایی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


تا قبل از گوش دادن به این فایلهای صوتی من به اهمیت کند کردن فرایند یادگیری واقف نبودم اما در حاضر که به طور پیوسته و متمرکز شروع به یادگیری درسهای متمم کردم برای اینکه کیفیت یادگیری ام افزایش پیدا کنه مطالب یادگرفته شده را برای کسی توضیح میدم و با دقت در زندگی روزمره و تجربیات خودم سعی میکنم مثالی پیدا کنم و این مطلب جدید را با تجربیات خودم پیوند بزنم و اینطوری مطلب را بهتر درک کنم . یا میشه خودم را در یه موقعیت سخنرانی تصور کنم و سعی کنم این مطلب را برای جمعیت خیالی توضیح بدم و حتی صدای خودم رو ضبط کنم که  فضا برای من واقعی تر جلوه کنه