Menu
نویسنده مطلب : ایمان

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


با سلام،

۱/ بازارهای مورد علاقه من بازرهای آنلاین هستند و در نتیجه علاقه مند هستم در باره گسترش و آینده این بازرهای بیشتر مطالعه کنم.

۴/ کسب و کارها ممکن است بخواهند بازارها را تست کرده تا بازار هدف دقیقتری را پیدا و مشخص کنند، در نیتجه در یک بازار هدف کوچکتر هزینه انجام این تست ها کمتر و همچنین اندازه گیری آنها راحتر است.

مورد دیگری که ممکن است یک شرکت یا فرد بخواهد بازار هدف کوچکتری را داشته باشد می تواند به نوع سرویسی که ارایه می دهد نیز باشد، بعضی از خدمات و یا محصولات را نمی توان به تعداد نا محدود و یا بسیار بزرگی از مشتریان ارایه کرد. برای مثال یک شرکت دیجیتال مارکتینگ با نیروی انسانی محدود  نمی تواند تعداد زیادی پروژه SEO  را همزمان اداره کند و نتیجه مثبت نیز دریافت کند. در نتیجه بازار کوچکتر و مشتری بهتر میتواند بازار هدف این گونه خدمات باشد.