Menu
نویسنده مطلب : سید اکبر مصطفوی

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


من در درس تجارت الکترونیکی از دانشجویان پرسیدم که اگر ۱۰ میلیون تومان پول داشته باشید، به چه روش هایی می توانید در یک سال مقدار آن را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهید؟ برخی از راهکارهای خلاقانه زمانی مطرح شد که گزینه های ساده ای مانند سپرده گذاری در بانک کنار رفت.

یکی از چالش های ناشی از تفکر همگرا در زندگی خانوادگی و روابط عاطفی، ایجاد حس کاذب دوری عاطفی طرفین از یکدیگر است. اگر هر یک از اعضای خانواده صرفاً به شیوه خاص خود بخواهند با دیگری رابطه برقرار کنند، پس از مدتی طرفین ارتباط احساس می کنند که علیرغم صرف انرژی و وقت زیاد، از نظر عاطفی فاصله زیادی با یکدیگر دارند، در حالی که مشکل از آنجا ناشی می شود که هیچ یک از آنها به شیوه متفاوت از گذشته برای هم حسی با دیگری فکر نمی کنند.