Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

پیش نویس پولی (۳): پول و موقعیت اجتماعی


چه مثال‌هایی از این پیش‌نویس پولی را در زندگی روزمره و رفتار روزمره‌ی انسان‌ها مشاهده کرده‌اید؟
تقریبا تمامی موارد موجود در پیش نویس را  در زندگی مشاهده کرده ام . البته تصور می کنم انسانهایی که بصورت اجتماعی زندگی می کنند  با موضوعات قرار گرفته در این پیش نویس روبرو خواهند شد.
آیا این پیش نویس را به صورت مطلق نادرست می‌دانید؟ یا صرفاً معتقدید که باید در حد متوسط در ذهن ما فعال باشد؟
بیشتر موارد نسبی هستند برای نمونه شاید فردی باشد که پول زیاد نتواند در زندگی برایش معنا بسازد و در سمت مخالف افرادی هستند که فقط برای جمع آوری پول زنده اند.
خودتان را در کدام موقعیت می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که باید این پیش‌نویس در ذهن شما کمی ضعیف‌تر شود؟ یا کمی قوی‌تر؟
به شرایطی که در زندگی با آن روبرو می شوی بستگی دارد . شاید در حال حاضر من سخن از فرزانگی و عرفان و … بگویم اما زمانی که به پول  فراوان رسیدم نظرم تغییر کند.