Menu
نویسنده مطلب : امیر منظوری

مطلب مورد بحث:

در جایگاه خواننده، چگونه کتاب می‌خوانیم؟


کتاب “روزنه”

۱- جست و جوی پاسخ سوال : ۱۰

۲- پیشبینی گام بعدی در هر مرحله از خواندن : ۰

۳- استنتاج بر اساس آنچه خوانده ایم : ۸

۴- ایجاد ارتباط با تجربیات گذشته و ایجاد ارتباط : ۱۰

۵- تسلیم متن شدن از نظر احساسی : ۸

۶- قضاوت لحظه به لحظه در مورد ادامه دادن کتاب : ۰

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟