Menu
نویسنده مطلب : احسان

مطلب مورد بحث:

تعریف کارایی، تعریف اثربخشی و تفاوت کارایی و اثربخشی


من یه برداشتی از این جمله داشتم:

ما انسان‌ها در زندگی فردی خود، معمولاً گرفتار بازی افزایش کارایی می‌شویم و مسئله‌ی اثربخشی را فراموش می‌کنیم.

با توجه به گرایش ما به بهبود کارایی، بهتره تلاش آگاهانه خودمون رو بیشتر روی اثربخشی متمرکز کنیم و بذاریم اون علاقمون به افزایش کارایی هم کار خودش رو در این مسیر انجام بده.