Menu
نویسنده مطلب : مسعود نصراللهی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


فضانورد عزیز اگر که روباتی را دیدی که بدن و سر آن دایره‌ای شکل بود، آن روبات متعلق به سیاره‌ی آلفا است مگر روباتی که سمت راست بدش طوسی است. و همینطور اگر روباتی را دیدی که بدن و سر آن مربعی شکل بود، آن روبات متعلق به سیاره‌ی بتا است مگر اینکه سمت راست بدش طوسی باشد.
 
با توجه به تفاوت‌ها و شباهت‌های دو سیاره و پیدا کردن استثناها فضانورد را راهنمایی کردم.