Menu
نویسنده مطلب : میلاد عبادی

مطلب مورد بحث:

برنامه ریزی برای برنامه ریزی (Plan to Plan)


به نظر من در “برنامه ریزی برای برنامه ریزی” لازم است برنامه های جاری هم در نظر گرفته شود. هیچ شخصی نمی تواند ادعا کند در حال حاضر فاقد برنامه هست.

من اکثر اوقات برای برنامه هایم برنامه ریزی میکردم. زمان خوبی را هم برای این کار اختصاص میدادم. اما اکثر اوقات به دردِ « برنامه در برنامه » دچار می شدم و این کار زمانی منو فرسوده میکرد که تضاد منافع بین برنامه هایم پیش می آمد. در یک سو منافع یک برنامه و در سوی دیگر رنج طی کردن مسیر برنامه دیگر سردرگمم می کرد. حتی اگر در این دوراهی تصمیم منطقی هم میگرفتم ، چندی بعد دوباره بر سر همین دوراهی قرار میگرفتم.

بنابراین توصیه میکنم زمانی که برای برنامه ای برنامه ریزی میکنیم حتما برنامه های جاری را در نظر بگیریم . شاید بهتر باشد اول فایل آنها را ببندیم و سپس برنامه جدیدی را آغاز کنیم.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟