Menu
نویسنده مطلب : زهره تفضلی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


در هفته اولی که عضو متمم شدم، بعد از اینکه چند روز مرتب در حال کلیک کردن روی لینکهای درسهای در حال مطالعه بودم و حسابی در عطش یادگیری غرق بودم تصمیم گرفتم که برای بازدهی بیشتر تمامی درس های توسعه فردی رو هر کدوم با توجه به سرفصل در یک صفحه از سررسیدم بنویسم. بعد هم بر اساس الویتم یک تا دو درس رو انتخاب کنم و شروع به مطالعه کنم.

با کمی دقت یادگرفتم که روی لینکهای داده شده فقط زمانی کلیک کنم که یا به عنوان پیش نیاز یک درس توصیه شده و من اون درس رو هنوز نخوندم و برای اینکه یک پیش زمینه ای داشته باشم به اون حداقل یک درس رفرنس نیاز دارم و یا جایی که واقعا معنی کلمه ای که هایلایت لینک شده در فهم درس تاثیر ویژه ای داشته باشه. مثلا یادمه در یکی از درس های مهارت های ارتباطی تفاوت اثر بخشی و کارایی لینک شده بود به یکی از درس های دیگه و من اون درس رو در همونجا خوندم.

فکر میکنم این شیوه در اثربخشی بیشتر درس ها برام نقش ویژه ای داشته.

یه نکته دیگه هم زمانی بود که میخواستم سریع تر از یک درس به درس بعدی برم و وقتی برای مشارکت ووتمرین نمیزاشتم. به جرات میتونم بگم اون درس ها کمترین تثبیت رو در ذهنم داشتند. و گاها مجبور شدم برگردم وودوباره بخونمشون.