Menu
نویسنده مطلب : میلاد عبادی

مطلب مورد بحث:

بی انگیزگی و فرسودگی ناشی از اقدام‌های هم‌زمان


خوشحالم که یکی از دلایل بی انگیزگی فعلی خودم را پیدا کردم:
تخصیص یک منبع برای چند هدف!
نمودارهای بالا خودِ زندگی من بوده است.

برای افرادی که دوست دارند در کار خود اولین یا بهترین باشند بهتر است که فقط یک هدف داشته باشند . من میخواستم در چند کار بهترین باشم اما فقط یک منبع داشتم!

یک باتری که وقتی به یک لامپ وصل شود پر نور است و همه جا رو روشن میکند، اما اگر به چند لامپ متصل شود، هر کدام روشنایی ضعیفی دارد و اثر بخش نخواهد بود.
جمله ای را سال ها پیش خواندم که منبع اش خاطرم نیست:
کشوری که چند اولویت دارد؛ اساسا هیچ اولویتی ندارد!

نه تنها بهتر است توان منبع و اندازه هدف متناسب باشند، بلکه باید اولویت ما باشد نه یکی از اولویت های ما!
این را ه بگویم؛ من هر وقت سرشار از انگیزه باشم به سراغ متمم می آیم و هر وقت بی انگیزه، باز هم دوای دردم را از متمم طلب میکنم:)