Menu
نویسنده مطلب : مهتاب دادخواه

مطلب مورد بحث:

ما به انتظارات خود، معتادیم


شاید چنگیزخان اگه متوجه می شد که حس خوب را می تونه به غیر از جنگیدن از چیزهای دیگه مثل داشتن، انتظار و … هم گرفت، نصف اوراسیا هم در امان مانده بود.

جنگیدن برای اینه که دنیا را جای بهتری کنیم برای زندگی خودمون و اطرافیانمون، امان از وقتی که هدف از جنگیدن فراموش بشه و بهانه ای بشه برای نمایش قدرت!

اصطلاح اسطوره ایش اینه که جنگجوها باید همواره در خدمت شاه راستین باشن. شاه راستینی که در واقع همیشه به مصلحت عموم موجودات عالم حکم می کنه.