- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : زهره

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


تلاش کردم واقع بینانه به خودم نگاه کنم و امیدوارم درست تشخیص داده باشم . در تشخیص استعدادهای قوی و ضعیف خیلی موفق بودم .ولی در ۳ تا از استعدادها نه میتوانستم بگویم با استعدادهستم و نه بی استعداد.

: توانمندی استقرا
به جرات میتوانم بگویم از بین تمام استعدادها این یکی را به خودم نمره بالایی را اختصاص خواهم داد . توانمندی ام در ارتباط بین دانسته ها و مفاهیم  و هر انچه که مشاهده میکنم  . دیدن خصوصیات و وجه های مشترک بین پدیده ها و قوانین و تعمیم دادن انها به جزییات و کلیات دنیای اطرافم و هر انچه که در ذهنم میگذرد . البته این استعداد گاهی باعث شده که کمی اذیت هم بشوم .چون پیش امده که  پدیده ها برایم تکراری میشوند و یا باعث قضاوتهای زود هنگام هم میشود و خطا میکنم.این استعداد خیلی وقتها به کمکم هم امده است و ان دسته بندی و طبقه بندی امور در ذهنم و یا هر انچه که میبینم و ایده گرفتن از ان برای بهبود انچیزی که در حال فکر کردن به ان  هستم .

  تجسم فضایی و درک ساختارها:
خودم فکر میکنم این استعداد را هم تا حد بسیار خوبی دارم .ازمون کاغذ را اصلا به صورت عملی لازم نبود انجام بدم .بلکه یک کاغذ تا شده ای را تصور کردم که چندین سوراخ در قسمتهای مختلف دارد . و به راحتی جای سوراخ ها را در کاغذ باز شده در ذهنم پیدا کردم .

 انسانهای لبریز از ایده :
هر وقت ناراحتی نداشته باشم و بتوانم کمی تمرکز بر روی مسیله ای داشته باشم در ایده دادن توانمند خواهم بود . اینجا هم استقرا به کمکم میاید و هم با کمک گرفتن از اتفاقات و مطالعات و تجربیات گذشته در ایده دادن موفق هستم .

 تشخیص و تفکیک رنگها:
رنگها برای من مهیج و جالب هستند و هر رنگی برایم زیبایی خاص خودش را دارد . انقدر که همیشه در انتخاب رنگ مورد علاقه ام  دچار تردید شده ام. برای همین عاشق نقاشیهایی هستم که در انها طیف وسیعی از رنگها به کار رفته باشد . در نقاشی کشیدن هم قبلا  از تمام رنگها نهایت استفاده را میبردم .امتیاز من در ازمون ۱۱ شد .

 تسلط بر انگشتان:
در رابطه با این استعداد که یکی کار با انگشتان و دیگری کار با ابزارها هست. من در استفاده از انگشتانم هم خوب هستم ولی در کار با ابزارها خیلی موفقتر بوده ام . من چندین سال قبل کارهای هنری انجام میدادم .کارهایی که استفاده از ابزار و انگشتان برای انها مهم و کلیدی بود .
توانمندی در استدلال تحلیلی و حافظه طراحی  و  نگاه به جلو

به نظرم در این سه استعداد کاملا معمولی باشم  و با توجه به نیازی که مرتبط با این استعدادها هست  و ممکن است برایم به وجود بیاید انقدرها هم ضعیف نیستم که برای خیلی سخت و انرژی بر باشد .

 توانایی کار با اعداد:
در این مورد به نظرم استعداد روبه پایین داشته ام و به واسطه نیاز کاری ، جزء استعدادهایی هست که با تمرین بهترش کرده ام. ان هم با  تلاش و ممارست و حوصله به خرج دادن و از کوره در نرفتن . تحلیل عددی ام را نسبت به زیر مجموعه کار با اعداد خیلی بهتر میبینم .

 استعداد موسیقی و تشخیص صدا:
تا جایی که یاد دارم با موسیقی رابطه چندانی نداشتم .البته موسیقی گوش میکنم ولی زیاد برایم مهم نبوده با چه کیفیتی .در ازمون حدود ۵۸ شدم . ریتم اهنگ برای من لذت بخش تر است و بیشتر روی من اثر دارد تا تن صدا و کیفیت.

سیلوگرام:
خودم را فرد مستعد و قابلی در سیلوگرام نمیدانم و خودم را  بیشتر یک شخص میدانم که با تلاش باید مهارتش را در سیلوگرام افزایش دهد.

توانایی خواندن سریع :
اینقدر با دیگران و نزدیکانم  تفاوت جدی داشتم که  سالهاست متوجه این کند خوانی ام شده ام.
همیشه در دادن برگه های امتحانی جز نفرات اخر بودم و  هنگام خواندن متنی همزمان با دیگران انها خیلی زودتر متن را به اتمام میرسانند. قبل از دروس استعدادیابی تصورم این بود که به خاطر وسواس و دقتم در خواندن متون به خاطر اینکه حاضر نیستم نکته ای را از دست بدهم و از ان طرف  مغزم خودش را با این خواسته من هماهنگ کرده و کندخوان شده.  :))