Menu
نویسنده مطلب : میثم نوروزیان

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


۱- چگونه استعفا بدهم؟

۲- چگونه به صورت کاملاً حرفه‌ای از کار فعلی استعفا بدهم؟

۳- چگونه و در چه زمانی نامه استعفایم را به رئیسم ارائه دهم تا هم اخلاقی‌تر و هم حرفه‌ای‌تر باشد و هم اینکه بتوانم تصویر خوبی از خودم پیش وی باقی گذارم؟

۴- چگونه به صورت کاملاً حرفه‌ای از کار فعلی استعفا بدهم بدون اینکه همکاران فعلی ام از ماندن در موقعیت کاری خود ناراحت و آزرده خاطر نباشند و بعد از رفتن من از سازمان همواره از من به نیکی یاد کنند؟

۵- چگونه از کار فعلی استعفا دهم تا وقتی چند سال بعد از جلوی درب سازمان رد می‌شوم با افتخار بتوانم وارد سازمان شده و با همکاران و مدیران قبلی خودم خوش و بش کنم؟

۶- چگونه نامه استعفایم را محترمانه و در عین حال حرفه‌ای تنظیم کنم تا ضمن یاداوری نکات مثبت سازمان و ارج نهادن روزهای خوب، مدیران سازمان متوجه کاستی‌ها و نارسایی‌های سازمان که موجبات استعفای من را فراهم آورده، بشوند؟