Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | گلوله‌های برفی و محدودیتهای رشد


به عنوان یک دانشجو، فعالیت در زمینه های تحقیقاتی میتواند مثال یک گلوله ی برف باشد. هر چه بیشتر فعالیت کرد و پروپوزال و مقاله نوشت قوی تر شده در این زمینه و همچنین بیشتر علاقمند به کار با او پیدا می شود. اما عوامل محدود کننده ای وجود دارد همانند وقت که هر چقدر هم پیشرفت کند بدلیل جانبی بودن این موضوع یک حد دارد و بیشتر نمیتواند فعالیت کند. این کمبود وقت حتی بعضی اوقات باعث میشود که از فعالیت های پژوهشی فاصله بگیرد و از مهارت اصلی او کاسته شود.