Menu
نویسنده مطلب : نیما میرزاصادقی

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی


میزان رضایت مخاطبان کافه از طراحی داخلی کافه

برای بررسی این شاخص کیفی میشود از چند راه استفاده کرد

یک : از تعدادی از مشتریان کافه سوال شود که به طراحی دکور کافه از یک تا ده نمره دهند

دو : از مشتریان سوال شود از هفت روز هفته دوست دارید چند روز را به این کافه سر بزنید