Menu
نویسنده مطلب : رضوان

مطلب مورد بحث:

حسابداری ذهنی چیست؟ | تعریف حسابداری ذهنی و چند مثال


بعضی از سرفصل های من :

خرید بلیت تیاتر : سرفصل های هدیه تولد دوست،-تفریح- فرهنگی

خرید شلوار :سرفصل ولخرجی وجو گیری  تحت تاثیر فروشنده  – هزینه پوشاک

کلاس ورزش : سلامتی

کلاس زبان: آموزش

متتمم: سرفصل آموزش- سرمایه گذاری – و چون اینبار یکساله تمدید کردم سرفصل هزینه های عمده ی چشمگیر ماه هم هست.

 

 

فکر می کنم در سرفصل های پدر و مادرم ولخرجی جایی ندارد یا سهم بسیااار پایینی دارد. در سرفصل های انها هزینه آینده فرزندان هم هست