Menu
نویسنده مطلب : مریم قربانی

مطلب مورد بحث:

شرح با شما - گاو و قفس و ماهیگیری


فضاهای مجازی قرارنیست انسانهارابه جایی خوب ببرند یا به موفقیت برسانند بلکه آنها صرفا طعمه هایی هسند برای بلعیده شدن در فضاهای مجازی برای بزرگتر وفربه شدن صاحبان آنها و به ساحل درآمدزایی و کسب سود بیشتر سرمایه دارانی که آنها راحمایت می کنند.نگاه کنید تنها نشسته اند بر کشتی موفقیت هایشان .کسی را با خود نمی برند!

مردم تازمانی برایمان دست می زنند و هورا می کشند که منافع شان تامین شود .تماشاگران بازی زندگی ما برایشان فرق نمی کند که به تماشای چه نوع بازی نشسته اند آنها کسی را تشویق می کنند که بتواند در لحظه آنها را سرگرم کند و شادکند و البته نه شادی واقعی و عمیق ونه مهم بودن بازنده یا برنده بازی .پس در زندگی اینقدر سنگ این مردم را سینه نزنیم و حرفشان برایمان مهم نباشد .آنها در هر حالت برای زندگی ما اهمیتی قائل نیستند و فقط برای سرگرمی و وقت گذرانی کسی را کانون توجه میکنند.

برای شاد بودن و موفقیت در زندگی ،صرفا داشتن امکانات مهم نیست .بلکه نگاه و نگرش فرد به محیط پیرامونش نیز مهم و موثر است.اگر در محدودیت و تنگنا باشی اما در کنارش زیبائیها و خوبیها را با دید مثبت ببینی سرود و آهنگ شادی خواهی داشت و آنقدر بلند  که اطرافیان هم این نوای زیبا را خواهند شنید.اما اگر در امکانات غرق باشی اما نگاهت موانع و کاستی ها را ببیند نه تنها از نعمت هایی که داری لذت نخواهی برد بلکه دیگران هم تورا مغموم وافسرده خواهند دید.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟