Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

تاریخچه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری


من برای این تمرین محصولات خودمان (مراقبت از پوست مو: الی ژن) را انتخاب کرده‌ام و از آنجا که سوال بحث برایم گنگ بود با استفاده از الگوی آقای شعبانعلی در پاسخ بحث، پاسخ می‌دهم. البته که من از داخل کسب و کار نگاه می‌کنم و شاید برای کسی که می‌خواند ملموس نباشد اما تلاش می‌کنم جانب انصاف را رعایت کنم چون می‌خواهم کارم را رشد بدهم.

۱- محصول محور: این که ۲ بار بچی که اشکال تولید داشته را جمع کرده و ظرف ۳ سال سبد محصولات را از ۵ قلم به ۲۵ قلم رسانده به نظرم گویای آن است که از محصولات بازخورد مناسب داشته‌اند.

۲- فروش محور: این که تبلیغات گسترده برای عموم ندارند و دامنه‌ی توزیع در برخی شهرها کوچک است به نظرم گواه این است که نگاه فروش محور غالب نیست.

۳- بازار محور: تنوع محصولاتشان برای مشکلات پوست و مو و نیز داشتن محصولات تخصصی به نظرم نشان از اهمیت بازار برای آنهاست.

۴- ارتباط با مشتری: به نظرم ویزیت گسترده‌ی پزشکان و داروخانه‌ها یعنی اینکه مشتریان برای آنها اهمیت دارند اما اگر این ارتباط را به مصرف کننده‌ی نهایی برسانند آن وقت می‌توان گفت این نگاه غالب بر کسب و کارشان است.