Menu
نویسنده مطلب : كتی محمدی

مطلب مورد بحث:

دن گیلبرت و نگاهی به شادمانی و شاد زیستن


ویدیو جالب بود.

من چند وقته فکر میکنم نبودنم در لحظه حال باعث شده نتونم درک درستی از شرایط داشته باشم.زیاد در گذشته زندگی می کنم و بطور غیر ارادی برای ساختن اینده روزمرگی میکنم

نکته ای که اقای گیلبرت یاداوری کردن بسیار مهم بود شادی بدست اوردنی نیست.

بسازیدش….بسازیدش