Menu
نویسنده مطلب : ماتینا

مطلب مورد بحث:

نکاتی که فقط یک مدیرعامل حرفه ای و باتجربه می‌داند


اینکه استراتژی اصل مهمی در مدیریت است شکی وجود ندارد اما در مدیریت شرکت های ایرانی با این وضعیت اقتصادی به منظور مقابله با بحران هایی که به نوعی هر روزه با آن دست به گربیان خواهید بود ضرورت تعریف چند استراتژی وجود دارد که امری چالش برانگیز و بعضا مشکل آفرین خواهد بود. امیدوارم در این سلسله از دروس بتوانم تجربه مناسب برای مدیریت شرکت های ایرانی را کسب نمایم .