Menu
نویسنده مطلب : اعظم

مطلب مورد بحث:

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی


دوستان خوبم به اغلب خطاها اشاره کردن،من با مطالعه ی آن ها به سرعت مصداقی را در زندگی خودم جستجو می کردم، از جمله ، خطای اثر هاله ای (این خطا وقتی رخ می‌دهد که یک یا چند ویژگی خاص فرد باعث شود در مورد ویژگی‌های دیگر فرد، بدون بررسی دقیق قضاوت کنیم)که به سرعت من را به یاد خاطره ای مربوط به پنج سال قبل انداخت، در دانشگاه استادی داشتیم که فلسفه هنر درس میداد، دورا دوربسیار از ایشان تعریف شنیده بودم در ابتدای ترم در همایشی ایشان را دیدم که در فاصله استراحت مشغول سیگار کشیدن بود، خیلی تعجب کردم و این کار برایم از طرف استاد دور از انتظار بود و باعث شد که در مورد دیگر ویژگی های ایشان هم قضاوت کنم …در حالی که این ویژگی ایشان در انتقال مطالب مهم درسی به من حقیقتا تاثیری نداشت و این خطا تنها باعث شد که من با احساسی ناخوشایندی که ناشی از خطایی در شناخت بود سر کلاس ایشان حضور پیدا کنم.