Menu
نویسنده مطلب : خان بهادر

مطلب مورد بحث:

تجربه های ما در مورد خوابیدن و نکاتی که در خوابیدن رعایت میکنیم


من همیشه و تا به امروز با خوابم مشکل داشتم و دارم.

 

با توجه به اینکه با زمان خوابیدن و بیدار شدنم مشکل داشتم، خواب دوره ای رو امتحان کردم. هر ۴-۵ ساعت یکبار ۲۰ دقیقه چرت می زدم. قبل از اینکه وارد خواب عمیق بشم بیدار می شدم. خیلی خوب بود. اما بعد از یکی دو ماه شرایط خوب پیش نرفت.

عدم تمرکز در کارهام، وسط رانندگی یهو خوابم می برد. یکبار که وسط شام و با لقمه نیمه جویده شده در دهانم خوابم برد.

وقتی از چرتهای بیست دقیقه ای بیدار می شدم، ضربان های شدید قلبی داشتم.

این شد که ترسیدم و رهاش کردم.

 

چیزی که الان بهش رسیدم اینه که بدن بنده به حدود ۸ ساعت خواب نیاز داره و این هشت ساعت رو هم در بهترین زمانش یعنی ۱۰ شب تا ۶ صبح می خواد.

در خارج این ساعات و زمان کمتر، بدنم به هم می ریزه.

یه روز خوب، با خواب خوب شبش شروع می شه.

برقرار باشید.