Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک پروژه موفق چیست؟


پروژه : یک کاتالوگ چاپی برای شرکت

محصول نهایی : طراحی و چاپ ۱۰۰ کاتالوگ برای سازان

زمان تحویل: ۱۰ روز دیگر

هزینه : توافقی با مجری اما حتما کمتر از مبلغی که بخش مالی اعلام کرده است .

ویژگیهای ظاهری کاتالوگ:  تمام رنگی و کاغذ با کیفیت ، ابعاد در حد صفحه A4، درصورت لزوم عکس هم استفاده شود.

مخاطب این کاتالوگ : سازمانها و شرکت های خارجی که مشتری ها و همکاران بالقوه ما هستند . هدف ما از چا پ کاتالوگ،  دادن اطلاعات مختصر درباره سازمان به مخاطبان خارجی بطوریکه این اطلاعات ، واقعی بوده، توانمندیها و پتانسیل های همکاری ما را نشان داده و سازمانهای خارجی که درنمایشگاهی مثل نمایشگاه پایان این ماه شرکت میکنند را ترغیب به کسب اطلاعات بیشتر از ما و در نهایت همکاری با ما بکند .

نوع اطلاعاتی که میخواهیم در کاتالوگ درج شود :  اطلاعات غیر محرمانه اما واقعی از پروژه های انجام شده ، ظرفیت های همکاری موجود ، دسترسی ما به سازمانهای بالادستی و تاثیر گذار کشور در این حوزه و اینکه کدام اطلاعات انتخاب شوند با مشورت سازمان و مجری خواهد بود.