Menu
نویسنده مطلب : جواد بشیرپور

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


من فکر میکنم که اگه ترافیک بالا در تهران رو یک رویداد در نظر بگیرم بسیاری از روش های کاهش اون بیشتر رویداد محور بوده و به روندهای بوجود آورنده اون توجه زیادی نشده وبا ادبیات این درس روش پایداری نبوده. مساله ای که نظر من رو جلب کرد این هست که، اگه نسبت جمعیت و مساحت شهر تهران رو با کل کشور مقایسه کنیم به نکات خوبی میرسیم طبق آمارهای موجود شهر تهران با داشتن فقط یک درصد از مساحت کل کشور دارای تقریبا ۱۷ درصد از جمعیت کل کشور هست.(+/+) بنظرم در مورد ترافیک بالای شهر تهران باید نگاه های کلان تری داشت مثل ایجاد فرصت های شغلی پایدار در دیگر استان ها. توسعه زیر ساخت های حمل و نقل عمومی، فرهنگ سازی و سیاست گذاری تشویقی و تنبیهی.