Menu
نویسنده مطلب : سید امید صفوی

مطلب مورد بحث:

کلیک کلیک کلیک کلیک


با عرض سلام

سایت مورد بحث به سادگی بحث web Analyzing و web behavior را نشان میدهد از مباحثی که در بازاریابی الکترونیکی میتواند خیلی کاربرد داشته باشد اگر مباحثی در این موارد نیز به مطالب بسیار ارزشمند سایت متمم اضافه شود میتواند راهگشای مطالعاتی جدیدی برای علاقمندان باشد. همین موارد در نورومارکتینگ نیز میتواند در بازدیدکنندگان یک وب سایت مورد بررسی قرار گیرد.