Menu
نویسنده مطلب : حسن فاتحی نسب

مطلب مورد بحث:

مقایسه انواع عوامل استرس زای ناشی از تغییرات مهم زندگی


من در دوران تحصیل وفعالیتهای گروهی به دلیل عدم حمایت کافی خانواده دربسیاری ازموارد درسی و انجام کار دچار استرس شده واعتماد به نفس خودم رو از دست میدادم .بطور مثال درزمان تحصیل باوتوجه به اینکه جواب خیلی از سئولات معلم رو میدونستم جرات وشهامت پاسخ رو نداشتم وزمان که سایر دوستانم جواب رو میدادن من دچا استرس میشدم. که چرا من زوتر جواب رو نگفتم ….
خوشبختانه با تلاش وتمرین واین که توانمندیهای فردی من شاید از خیلی از دوستانم بیشتر باشه با مطالعه وشرکت در کلاسهای وکارگاههای عزت نفس وسمینارهای متعدد واز جمله شروع تمرین مدیتیشن توانستم علاوه بر مهار ومدیریت استرس از حمایت بالای دوستان واطرافیان برخوردار بشم. البته هنوز هم قبل از سخنرانی وشاید قبل از هر آزمونی که امادگی قبلی وتمرین رو نداشته باشم استرس سراغم میاد ولی نه به اندازه دوران تحصیل
.از تجربه ام خیلی خوب استفاده کرده و  قبل از حضور در جلسات ومراسم سخنرانی امادگی روحی وجسمانی خودم رو مدیریت کرده وبه راحتی با حفظ ارامش انجامش میدم.
در ضمن از متتم هم به دلیل مطالب بسیار ارشمند واموزنده ا ش که در تغییر نگرش به من کمک بسیار نموده سپاسگذارم ..