Menu
نویسنده مطلب : مهسا خ

مطلب مورد بحث:

نقشه سفر مشتری چیست؟ | طراحی، ترسیم و بررسی یک نمونه


تمرین دوم :

خواندن مطلب «ساعت رولکس برای شکم گرسنه» –> سرچ کردن اسم محمدرضا شعبانعلی و پیدا کردن روزنوشته‌ها –> مطالعه روزنوشته ها و گوش دادن به رادیو مذاکره –> آشنایی با متمم –> ثبت نام به عنوان کاربر آزاد –> شرکت در سمینار متمم شهریور ۹۴ –> ثبت نام به عنوان کاربر ویژه –> مطالعه استراتژی محوا –> مطالعه این درس