Menu
نویسنده مطلب : سارا عظیمی خواه

مطلب مورد بحث:

معرفی ماتریس عوامل انگیزشی دیوید فوربس


یادگیری زبان با هدف مهاجرت در آینده ( ۲)

ورزش برای کاهش وزن و فرار از وضع نامطلوب کنونی (۴) یا ورزش برای حفظ سلامت و تناسب اندام در آینده(۱)

یادگیری نرم افزارهای جدید برای شروع کاری که در گذشته دلمان میخواسته انجام دهیم (۸) یا برای ارتقای حرفه ی کنونی مان در آینده (۲)

آشپزی هم میتواند  برای کسب لذت در زمان حال باشد (۴) هم  برای اینکه به جای فست فود غذای سالم مصرف کنیم و در آینده سالم بمانیم (۱) و هم برای تامین رضایت اعضای خانواده (۶)

شرکت در جلسات مطالعاتی گروهی با انگیزه افزایش آگاهی (۱) یا با هدف یافتن دوستان هم فکر و کسب لذت معاشرت (۶)