Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

افکار منفی | ذهن ما چگونه واقعیت را تحریف می‌کند؟


من به شخصه بسیاری از این مورچه ها را بارها تجربه کرده ام ولی مشکل اصلیم اینست که آمدن و جمع شدن مورچه ها کاملا ناخودآگاه است و معمولا وقتی متوجه آن ها می شوم که کار از کار گذشته باشد؛ یعنی وقتی که افکار منفی تمام ذهنم را گرفته و من را فلج کرده اند.

شاید برای کنترل فکرمان بهتر باشد که سعی کنیم روند فکر و خیال و نگرانی در محل های مختلف را متوقف کنیم و فقط در موقعیت های مشخصی، بصورت کنترل شده اقدام به اندیشیدن به موضوعات مختلف نماییم.

روش دیگری که به ذهنم می رسد، کند کردن افکارمان است. اینکه تعمدا سعی کنیم بصورت آهسته و جمله به جمله، گزاره ها را در ذهن خودمان مطرح کنیم. با این روش شاید تا جمع شدن همه مورچه ها، بتوانیم مورچه خوار را حاضر کنیم.

یک روش دیگر هم این است که زمان هایی که دچار احساسات و هیجانات هستیم، روی آرام کردن خودمان تمرکز کنیم و فکر کردن به مساله و تصمیم گیری را به بعد موکول کنیم. این تاخیر باعث می شود که هیجانات ما فروکش کرده و بتوانیم منطقی تر فکر کنیم.