Menu
نویسنده مطلب : مهراد راستین

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس: هفته دوم از برنامه پنج هفته‌ای


از بین این چهار مورد اولویت من به ترتیب زیر است : 

۱- قدرتمند بودن

۲-پذیرفته شدن

۳-دستاورد

۴-شایستگی اخلاقی

پس در تمام این چهار مورد تلاش میکنم تا پیشرفت کنم ولی یک اولویت گذاشتم که از یکی از آنها شروع کنم. به نظرم قدرتمند بودن چیزی هست که با توجه به شرایط و سنم بهش نیاز دارم. این هفته را با مایکرواکشن های زیر شروع میکنم.

۱-روزی ۱ ساعت و ربع تمرین فن بیان و صداسازی و یا مطالعه راجب آن

۲-مطالعه کتاب های مرتبط با شهامت و کاریزما

۳-انجام تمرین های کتاب های خوانده شده در محیط زندگی

۴- ۵ روز در هفته باشگاه ورزشی

در ضمن جدا از اینها برنامه ریزی روزانه هم دارم که خیلی وقت هست انجام میدهم. اما مشکل اینجاست که هیچ وقت برنامه هایم را کامل انجام نمیدهم. علاوه بر ۴ مورد بالا میخواهم این هفته برنامه ام را به طور کمال و تمام انجام بدهم.