Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری کریستالی - ماجرای دروغ و فریب


من در یادگیری زبان این تجربه را داشتم

در ابتدا من صرفا جملات یک کتاب را مرور میکردم و از منابع دیگه ای استفاده نمیکردم

بعد شروع کردم  به صحیت با افراد انگلیسی زبان و دیدم ساختار جمله شون با اون چیزهایی که یاد گرفته بودم متفاوته

بعد سراغ فیلم ها رفتم و کلمات را در جمله بندی ها و دیالوگ ها دنبال کردم

بعد سراغ آموزش جدی با استاد جدید رفتم