Menu
نویسنده مطلب : محمد عینی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سوالی که همیشه برام مطرح بوده اینه که زمان کودکیم اطرافیانم استعداد های واقعی من رو میدیدن و بهم میگفتن یا فقط اینکه ارزو های دست نیافته خودشون رو بهم تلقین می کردن و ناخوذآگاه من رو به سمت چیزی که خودشون فکر میکردن درسته سوق دادن؟… و سوالاتی از این دست یه جواب بعضیاشون رو تو درس استعدادیابی پیدا کردم.