Menu
نویسنده مطلب : مهدی فلاحی

مطلب مورد بحث:

مهارت تصمیم گیری درست در مدیریت و زندگی


سلام بر همگی 
من نمی خواستم بر خلاف قوانین کامنت گذاری در متمم عمل کنم و در یک درس دو کامنت بگذارم، ولی‌ هر چه با خودم کلنجار رفتم که این را هم در ادامه کامنت قبلی بگذارم،‌ دیدم به دلایل زیر منطقی نیست:
1.کامنت اول طولانی شد و نمی خواستم کامنت را طولانی تر کنم.
2.دو موضوع کاملا متفاوت از هم را مطرح کرده بودم.
3.امکان دارد افرادی به موضوع کامنت اول، علاقه ای نداشته باشند ولذا این موضوع نیز چون در ادامه آن بود از نظر بعضی از اعضاء دور می ماند.
حال تصمیم گیری بر عهده متمم است که اجازه نشر بدهد یا خیر.
 
انواع تصمیم گیری: می توان تصمیم گیری را در ارتباط با زمان تقسیم بندی کرد:
1.تصمیم گیری به موقع
2.تصمیم گیری با تاخیر
3.عدم تصمیم گیری (هیچ موقعی تصمیم گیری نکنیم)
مورد سوم برخلاف نام آن خود می تواند یک نوع تصمیم گیری می باشد،‌ انتخاب نکردن می تواند خود یک انتخاب باشد. انتخاب اینکه انتخاب نکنیم. یا تصمیم گرفته ایم که هیچ کدام از گزینه را انتخاب نکنیم و روال گذشته را داشته باشیم. 
مثلاْ تصمیم گیری مسافرت عید سال ۹۹:‌ ما در خانواده خود می توانیم چندین گزینه مسافرتی را در شهرهای مختلف ایران (چون خارج گران است و به دلایل دیگر) لیست کنیم و در مورد هر کدام با هم صحبت کرده که در نهایت یکی را برای سفر انتخاب کنیم. اما اگر به هر دلیل هیچ کدام را انتخاب نکردیم و در تهران ماندیم. این خود یک انتخاب و تصمیم بوده است. تصمیم مسافرت نرفتن.
فقط بدی عدم تصمیم گیری این است که افراد آنرا به عنوان یک گزینه انتخاب نمی کنند، بلکه آنقدر در تصمیم گیری خود تعلل می کند که یا فرصت زمانی تصمیم تمام می شود،‌ یا موضوع از اولویت های زندگی آنها خارج می شود و یا کلا موضوع را فراموش می کنند. 
به این دلیل منطقی است که تصمیم نگرفتن را در فرض خود یک تصمیم گیری ندانند. زیرا همه گزینه های موضوعی که روی آن فکر می کردند را آگاهانه کنار نگذاشته اند و بر روال قبلی خود نمانده اند، بلکه فقط در مورد گزینه ها موجود به نتیجه نرسیده اند. ولی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه تصمیم نگرفته باشند،‌ نتیجه یکی است و آن تصمیم گیری بر ادامه روال سابق است.