Menu
نویسنده مطلب : محسن رجب پور

مطلب مورد بحث:

تعریف تفویض اختیار چیست؟


یکی از مثال‌های کاربردی تفویض اختیار به فرزندان جهت تربیت و مسئولیت‌پذیری نوجوانان است، البته به نظرم مهمترین نکته اجرای ترتیبی و کامل سه مرحله تفویض اختیار است.

خرید نان

مرحله اول: تهیه نان خانواده؛ جهت راهنمایی می‌توان زمان‌هایی که مصرف نان زیاد است و زمان‌های مناسب رفتن به نانوایی را مشخص کرد یا هر چیز دیگری که به شفافیت انجام این فعالیت کمک کند.

مرحله دوم: واگذاری شفاهی و عملی؛ مشخص کردن تاریخ (مثلاً از فردا یا اول هفته بعد) واگذاری، عدم دخالت در اجرای فعالیت (حتی اگر در خانه نان نبود اقدام به خرید آن از طرف والدین صورت نگیرد.)

مرحله سوم: تفهیم پاسخگو بودن فرزند در قبال مسئولیت محل شده.

این روش را می‌توان برای شریک ساختن فرزندان در مابقی فعالیت جمعی خانواده یا حتی گروه‌های دوستی گسترش داد.