Menu
نویسنده مطلب : مهراد شیری

مطلب مورد بحث:

تقویت منفی و مثال‌های آن


مثال هایی از تقویت منفی

من به مرور متوجه شدم که هر بار زیاد در فکر و خیال در خصوص مشکلات زندگی ام غرق می شوم از نظر جسمی و روانی ، بی رمق و بی حال می شدم ولی اگه بتوانم به روشی مثل تمرین تنفس دیافراگمی و یا مدیتیشن ذهنم به مدت بیش از ده دقیقه ارام شود حال من هم خوب می شد. بنابرابن مدیتیشن و تنفس دیافراگمی جزء برنامه روزانه من شد

هر موقع خانه و یا اتاق کارم به هم ریخته باشد از نظر ذهنی حالتی از سردرگمی، اظطراب و بی تمرکزی  پیدا میکردم به همین خاطر برای دچار نشدن به این حالت سعی میکنم اتاقم و میز کارم را مرتب نگه دارم