- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد ظهره وند

مطلب مورد بحث:

اثربخشی تبلیغات در چه شرایطی بیشتر است؟ تبلیغ برای محصول یا تبلیغ برای برند؟


همانطور که قبلا در متمم در این مورد صحبت شده بود می‌توانیم یکی از کاربردهای کاهش هزینه‌ها با برندسازی را در اینترنال برندببینیم که به ۴ مورد زیر می‌شود اشاره کرد:

۱- وقتی ما برند می‌شویم پرسنل ما وفادارتر می‌شوند و به راحتی حاضر نیستند با پیشنهاد درآمد بیشتر از سمت رقبا، شرکت ما را ترک کنند و به شرکت رقیب بروند.

۲- به هنگام جذب نیرو، افراد حرفه‌ای تر را می‌توانیم جذب کنیم. قطعا استخدام نیروی نا مناسب برای شرکت‌ها بسیار هزینه‌بر است.

۳- به هنگام فروش محصولاتمان از قدرت چانه زنی بالاتری برخورداریم و مجبور نیستیم تخفیف یا امتیاز زیادی بدهیم.

۴- بانکها و موسسات مالی راحتتر به ما وام می‌دهند، در مقایسه با شرکت‌ و سازمان‌هایی که برند ضعیفی دارند.

همچنین اگر بخواهم از بعد بیرونی به یک مورد اشاره کنم میشه در مورد Brand Recall صحبت کرد:

اینکه نیروهای فروش و بازاریابی ما همیشه همه جا حضور داشته باشند تا به محض ایجاد نیاز در مشتری به او کاتالوگ بدهند و از مزایای محصول ما بگویند بسیار هزینه بر و در مواردی غیرممکن است. اما اگر مشتری به خاطر برندسازی قوی ما، به هنگام نیاز به یاد ما بیافتد و به ما زنگ بزند، نیروهای فروش شرکت ویزیت‌های هدفمند‌تری خواهند داشت و هزینه‌ها به شدت کاهش می‌یابد.