Menu
نویسنده مطلب : معصومه زنگنه

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


در مورد سوال یک: تمام تصمیم گیری های که در مورد لایف استایلم می گیرم برای خودم یک تصمیم گیری نوع یک هست. اما همیشه اینطور نبوده. وقتی برای بار اول با شرایط جدیدی مواجه شدم تصمیم گیری ام از نوع دو بوده اما در بلند مدت و با تکرار شرایط عملا ذهنم برای اون cache داره و به طور پیش فرض تصمیم می گیرم. اما گاهی کسی علت اون تصمیم رو بپرسه اون وقت با توجه به تجربه های پیشین براش از علت اون تصمیم می گم.

در مورد سوال دوم: این شرایط بارها اتفاق افتاده و تمام اشتباهات زندگی ام بیشتر به این خاطره که نتونستم شرایط رو برای تصمیم گیری درست تشخیص بدم