Menu
نویسنده مطلب : رزا

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


فکر میکنم یکی از راه حل های پایدار حل مشکل ترافیک این است که به بهبود سیستم حمل و نقل عمومی  پرداخته شود. در حال حاضر یکی از موانع استفاده از این سیستم ها از جمله مترو در تهران شلوغی بیش از حد آن است. با توسعه خطوط مترو هم از شلوغی هر خط  ممکن است کاسته شود و هم امکان دسترسی به نقاط بیشتری از شهر فراهم میشود . اگر در کنار این کار هزینه داشتن خودروی شخصی زیاد باشد (مثلا اگر همه  موظف شوند برای اتومبیل خود پارکینگ داشته باشند)  آن وقت انگیزه داشتن اتومبیل شخصی کمتر میشود به خصوص که هر فردی میداند سیستم حمل و نقل عمومی سرعت و کیفیت مطلوبی دارد.