Menu
نویسنده مطلب : مهناز علیخانی

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


۱-چطور به اهداف و وظایف کاری ام در موعد مقرر برسم؟ 

۲-چطور به اهداف و وظایف کاری ام در موعد مقرر برسم بطویکه بتوانم کمال طلبی ام را کنار بگذارم؟

۳-چطور به اهداف و وظایف کاری ام در موعد مقرر برسم بطویکه بتوانم کمال طلبی ام را کنار بگذارم و وقتی پای لپ تاپ کار می کنم سراغ مسائل حاشبیه ای نروم؟

۴-چطور به اهداف و وظایف کاری ام در موعد مقرر برسم بطویکه بتوانم کمال طلبی ام را کنار بگذارم و وقتی پای لپ تاپ کار می کنم سراغ مسائل حاشبیه ای نروم و فقط به صفحه مورد نظر بسنده کنم و دچار بازدید صفحات بسیار نشوم؟

۵-چطور به اهداف و وظایف کاری ام در موعد مقرر برسم بطویکه بتوانم کمال طلبی ام را کنار بگذارم و وقتی پای لپ تاپ کار می کنم سراغ مسائل حاشبیه ای نروم و فقط به صفحه مورد نظر بسنده کنم و دچار بازدید صفحات بسیار نشوم و زمان مطالعه مربوط به کار، رشد شخصی و لذت بخش در اینترنت را کمی مجزا کنم؟

۶-چطور به اهداف و وظایف کاری ام در موعد مقرر برسم بطویکه بتوانم کمال طلبی ام را کنار بگذارم و وقتی پای لپ تاپ کار می کنم سراغ مسائل حاشبیه ای نروم و فقط به صفحه مورد نظر بسنده کنم و دچار بازدید صفحات بسیار نشوم و زمان مطالعه مربوط به کار، رشد شخصی و لذت بخش در اینترنت را کمی مجزا کنم به طوریکه خانواده ام از اینکه این مقدار زمان در اینترنت صرف می کنم شاکی نشوند؟

۷-چطور به اهداف و وظایف کاری ام در موعد مقرر برسم بطویکه بتوانم کمال طلبی ام را کنار بگذارم و وقتی پای لپ تاپ کار می کنم سراغ مسائل حاشبیه ای نروم و فقط به صفحه مورد نظر بسنده کنم و دچار بازدید صفحات بسیار نشوم و زمان مطالعه مربوط به کار، رشد شخصی و لذت بخش در اینترنت را کمی مجزا کنم به طوریکه خانواده ام از اینکه این مقدار زمان در اینترنت صرف می کنم شاکی نشوند و حواسم به سلامتی ام باشد و مدت زیادی را پشت سرهم ننشینم؟
 طبق تمرین جولیا کامرون که در کتابهاش از جمله کتاب راه هنرمند توصیه می کند با صفحات صبحگاهی، ۳صفحه برون ریزی ذهنی می کردم که افکارم در برگه پیاده شود و کل روزم را نگیرد و باورهایی که باعث احساستم شده است را در قالب کلمات می دیدم. ولی آشنایی با  این روش همراه با کمک گرفتن از تکنیک ۵چرا   به من کمک کرد که بهتر مسئله هایم را باز کنم و بدانم چه می خواهم. یک جور سلف کوچینگ بود.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟