Menu
نویسنده مطلب : محمد زمانی

مطلب مورد بحث:

گاوین اشمیت: فاصله بین خبرها و فهم ما


نگرانی گاوین اشمیت بسیار قابل درک است تمایل جامعه به اطلاع از  رویداد های روز  بدون در نظر گرفتن بستر و عوامل ریشه ایی که در وقوع رویدادها موثر بوده اند.

از نگاه تفکر سیستمی این مسئله واقعیتی است که فارغ از خوب و یا بد بودن روی میدهد و فاصله ی بین خبر و فهم بیشتر میشود

به نظرم عموما تمایل داریم که اتفاقات خوبی را که در زندگیمان داریم به صورت روند ببینیم و برای خودمان و دیگران تعریف کنیم و اتقاقات بد را با بدشانسی و تصادفی بودن توجیه کنیم . اتقاقات خوب دیگرانی که با ما تعارض دارند را به رویداد ربط دهیم و اتفاقات بد و شکستهایشان را با روند تجزیه و تحلیل کنیم این مسئله در سطح کلان گروهای اجتماعی و نیز بین کشورها و تمدنها نیز وجود دارد.

نتیجه ی استدلال این است که عموم مردم هنگام اطلاع از رویداد به نوعی قضاوت خود را بدون توجه به روند و بستر رویداد دارند اما مهم دیگری است که چه کسی باشد.

اگر میبینیم که کسانی یا گروههای اجتماعی و یا کشوری شروع به رشد میکند بازنگری در نگاهشان به خود و دیگری است که روندها را به صورت واقعی میبینند و گذشته ی خود و دیگران را به نقد جدی و اصولی میکشند و در نهایت رویدادهای جاری را خود شکل میدهند.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟