Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


دولت برای جلوگیری از قاچاق گوشی از کشورهای همسایه اقدام به راه انداختن سامانه ای تحت به عنوان ریجستر کرد.

نکته ای که در این بین وجود داشت این بود که هر ایرانی که از سفرخارجی به داخل کشور بازمیگشت میتوانست با وارد کردن شماره پاسپورت خود یک گوشی را ریجستر یا به قول معروف داخل سامانه موبایلی ایران وارد کند.

دولت متوجه شد که عده ی زیادی که برای زیارت یا تفریح به کشور دیگر رفته بودند پس از بازگشت مورد هدف قاچاقچیان قرار میگیرند و در قبال مبلغی شماره پاسپورت خودرا میدهند(نتیجه با مبلغی بسیار کمتر از گمرک گوشی های وارداتی خود راثبت میکنند)

دولت بعدازین که متوجه شد اعلام کرد که این قانون لغو میباشد و هر ابرانی فقط با کد ملی میتواند یکبار در سال گوشی ثبت کند.

این هم مشکلات زیادی پیش آورده است

۱٫کسانی که به هر دلیلی مثل خراب شدن،سرقت و…نمیتوانند گوشی جدید با کد ملی خود در یکسال دوبار بخرند

۲-کسانی که کد ملی خودرا به موبایلی ها میفروشند

و این داستان همچنان ادامه دارد…

مثل بسته شدن سایت بدلبل تقاضای زیاد که باعث گرانترشدن قیمت گوشی همراه شده و….