Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 10: کاربرد سیستم OC


دوست عزیز به نظرم اینها که فرمودید اتفاقن بیشتر رفتار محور به کارشان می آید. مثلن کدام فروشنده می تواند بدون اینکه ظوابطی باشد کالای فروخته شده را پس بگیرد؟

توضیح: قصدم خرده گیری نیست. چون درگیر موضوعم روشن شدن مطلب برایم مهم است. ممنون می شوم اگر بتوانید توضیح بدهید یا تجربیاتتان را منتقل فرمایید.