Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

تعریف تحول بازاریابی چیست و به چه علت باید این تحول را بشناسیم؟


این که در نرم افزارهای فروشی شما می توانید در سایت مجموعه فروشنده روی دموی نرم افزار کار کنید یعنی قبل از خرید جنس را کاملا امتحان کنید
در استفاده از تاکسی های اینترنتی به دلیل حذف راننده از عملیات محاسبه مالی انگار خریدار مستقیما با نفر اصلی مجموعه فروشنده که می تواند مدیر مجموعه یا یک سیستم هوشمند باشد طرف باشد
همچنین در خواست نظرسنجی در انتهای فروش ها درباره عملکرد فروشنده و امتیاز به آن که رایج شده است تسلط مشتری بر عملیات خرید بیشتر کرده است