Menu
نویسنده مطلب : مسعود نصراللهی

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا با افزایش خطوط BRT (سامانه اتوبوس تندرو/bus rapid transit) استفاده از حمل‌ونقل عمومی افزایش خواهد یافت؟

از لحاظ زمانی در اوایل این راهکار پاسخگو نمی‌باشد چرا که تا تکمیل پروژه‌ی یک خط تندرو و نصب دوربین‌های کنترل عدم عبور خودروهای عادی از خط ویژه، مردم از این خطوط برای فرار از ترافیک استفاده می‌کنند. پس از تکمیل پروژه و جا افتادن مسیر ویژه‌ی اتوبوس در یک خیابان، به خاطر فراهم نبودن تعداد کافی اتوبوس مخصوص BRT و در نتیجه ازدحام داخل اتوبوس‌ها (و شاید گرما و بوی عرق و سیگار و صدای بلند مکالمه‌های تلفنی)، ترجیح بر استفاده از خودرو‌ی شخصی باشد. در بلند مدت هم به همین منوال.

علاوه بر این، حوزه‌ی تعریف مسئله باعث می‌شود که یک خط اتوبوس نیاز به یک مسیر ویژه‌ی طولانی و خیابان‌های زیادی که از آن می‌گذرد، داشته باشد. به همین خاطر شاهد از بین رفتن یکی از لاین‌های عبور خودروهای عادی و افزایش ترافیک خیابان‌ها هستیم.