Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا یوسفی ها

مطلب مورد بحث:

بنچ مارکینگ چیست؟ الگوبرداری از دیگران چه کاربردی دارد؟


من برای مهاجرت شروع به بنچمارک کردم و موارد بسیار بسیار زیادی را شنیدم اما نهایتا متوجه شدم که بنچمارک کردن برای این مساله خیلی به شرایط فردی که میخواهد مهاجرت کند و عواطف و روحیاتش دارد لذا نتیجه اولیه ی خودم که کشور آلمان بود را به کلی کنار گذاشتم و به سراغ یک بنچ مارک تخصصی تر رفتم و نتایجم اصلا در قاره اروپا نبودند.