Menu
نویسنده مطلب : لیلا م

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


قبل از اینکه  این دوره از یادگیری های شخصی متمم  شروع کنم . هدف ام را بر خلاف دفعات پیش مشخص کردم و در دفتر هدفگذاری های سالیانه ام نوشته ام  . ولی اینکه در موردش خلاصه ای بنویسم باعث می شود از هدفم دور نشوم و انگیزه ام هم را بالا می برد در ضمن نکات جدیدی که در سایه مانده بود احتمالا مشخص می شود.