Menu
نویسنده مطلب : shima

مطلب مورد بحث:

مدیریت استرس و روش های کاهش استرس در محیط کار و زندگی


سلام موضوعی که بیش از همه چیز در من ایجاد استرس میکنه اینه که من با شخصیت ایده آل و مطلوبم فاطصله زیادی دارم و هر وقت موقعیتی پیش میاد ک دراون یکی از معیارهای شخصیت مطلوبم مورد ارزیابی قرار میگیره استرس و فشار زیادی رو متحمل میشم تا به احساس رضایتمندی از خودم برسم و از احساس نامطلوب بودن فاصله بگیرم.