Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


در مثالی برای رابطه بین علت و معلول می توانم به رابطه افزایش مصرف بنزین در کشور در ایام تعطیل و گسترش سفرهای بین شهری اشاره نمایم .
ودر مثال رابطه همبستگی به رابطه بین قد افراد و موفقیت ایشان در رابطه زناشویی میتوان اشاره نمود.
امروزه با گسترش لجام گسیخته استفاده از شبکه های اجتماعی و اینکه هر فرد و با هر دانشی می تواند به آسانی دست به تولید محتوا بزند ، شاهد این پدیده هستیم که هر فردی با دسترسی به یک آمار، آنرا به عنوان یافته ای علمی و دلیلی و اثباتی بر مدعای خود مطرح نموده و در فضای مجازی به عنوان یک مطلب و محتوای علمی منتشر می نماید و خوانندگان از همه جا بی خبر آنرا در زندگی خود به کار می بنندند و در روز دیگر و در کانالی دیگر درست عکس آن مطلب را مشاهده می نمایند و این به سردرگمی هرچه بیشتر آنها منجر میگردد.