Menu
نویسنده مطلب : افروز انصاری

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


من به نظرم مثال زدن جواب پیش پا افتاده ای به حساب میاد احتمالا ولی واقعا توی خیلی از آموزش ها انجام نمیشه 

در کل صحبت در خصوص اینکه موضوع مورد بحث:

چه کاربردی داره و چطور ؟ شبیه به چی در گذشته ؟ چه مشکلاتی داره‌؟ چه خوبی هایی داره ؟ 

مجموع اینها در کنار هم ممکنه به کاربردی بودن کمک کنه