Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

برای تثبیت عادتهای خوب در زندگی روزانه از چه برنامه‌ای استفاده می‌کنید؟


من دو سالی است که برای این منظور از نرم افزار Goal Tracker استفاده می‌کنم

این نرم افزار خیلی خیلی ساده است.

تا جایی که امکانات گزارش گیری های متنوع بسیاری از نرم افزار های این حوزه را ندارد.

ولی به دلیل فونت بزرگ و ضربدرهای قرمز و آمار رنگی ساده ای که می‌دهد من دوستش دارم.

اگر کمتر از ۵۰% تعداد روزی که گفتیم انجام دهیم قرمز

اگر بین ۵۰ تا ۸۰% باشد مشکی و بالا تر از آن آبی می‌شود.

به همین سادگی